کاهش سریع استرس

این مطلب از میثم مدنی رو داشتم میخوندم، در انتهاش یک جمله نقل کرده بودند، به شکل اینستاگرام آمیز(!) اسکرین گرفتم اینجا میگذارم: من نمی‌توانم تاثیر عمیق این جمله که برادرم سال‌ها پیش به من گوشزد کرد را بیان کنم. او به من گفت: میثم وقتی بمیری، اتفاق خاصی نمی افتد! چند وقت بعد همه …

کاهش سریع استرس ادامه مطلب »